6.07.2011

၇၄-အလုပ္သမားအေရးအခင္း ႏွစ္ပတ္လည္ႏွင့္ ၇၄-၅-၆ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္း သားေဟာင္းမ်ားေန႔ အထိမ္းအမွတ္က်င္းပ

၂၀၁၁-ဇြန္လ (၆)ရက္ေန႔တြင္ (၃၇)ႏွစ္ေျမာက္ အလုပ္သမား အ ေရးအခင္း ႏွစ္ပတ္လည္ေန႔ႏွင့္ ၇၄-၅-၆ ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားမ်ားေဟာင္းမ်ားေန႔ အထိမ္းအမွတ္ အခမ္းအနားတစ္ခုအား ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ ၇၄-၅-၆ ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားေဟာင္းတစ္ဦး၏ ေနအိမ္တြင္ က်င္းပခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။
အဆိုပါ အခမ္းအနားသို႔ ၁၉၇၄-အလုပ္သမားအေရးအခင္းႏွင့္ အဆိုပါအလုပ္သမားအေရးအခင္း ေနာက္ဆက္တြဲအျဖစ္ေပၚေပါက္ခဲ့သည့္ ၁၉၇၄-ဒီဇင္ဘာ ဦးသန္႔အေရးအခင္း ၁၉၇၅-ဇြန္လ အလုပ္သမားႏွစ္ပတ္လည္ အေရးအခင္း(ေခၚ) ေရႊတိဂုံ အေရးအခင္းႏွင့္ ၁၉၇၆-မတ္လ မိႈင္းရာျပည့္အေရးအခင္းသို႔တြင္ ဖမ္းဆီးထိမ္းသိမ္းခံ ခဲ့ရသည့္ အလုပ္သမား/ေက်ာင္းသား ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္းမ်ားႏွင့္ အဆိုပါ ႏွစ္ကာလမ်ားအတြင္း မဆလ စစ္အစိုးရ၏ နည္းမ်ဳိးစုံး ပုဒ္မမ်ဳိးစုံျဖင့္ ဖမ္းဆီထိမ္းသိမ္းခံခဲ့ရသည့္ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္းမ်ားစံုညီစြာ တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။ စုစုေပါင္းႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္း-၅၀ နည္းပါးခန္႔တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။
တက္ေရာက္လာေသာ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းေဟာင္းမ်ားက ဒီမိုကေရစီႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလိုလားသူမ်ား၏ ေမတၱာရပ္ခံလႊာတြင္ ပါ၀င္ စုေပါင္းလက္မွတ္ေရးထုိးၾကၿပီး အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးအတြက္ လက္ရွိ အက်ဥ္းေထာင္အသီးသီးတြင္ ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းခံေနရေသာ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားအားလုံး ခၽြငး္ခ်က္မရိွလြတ္ေပးေရးကို ပထမဆုံးႏွင့္ အျမန္ဆုံးေဆာင္ရြက္ေပးရန္၊  အေလးအနက္ ထပ္မံ ေတာင္းဆုိလုိက္ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။
ထုိ႔ျပင္ ႏွစ္စဥ္ ဇြန္လ (၆)ရက္ေန႔ကို ၇၄-၇၅-၇၆ အထိမ္းသိမ္းခံ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ေန႔အၿဖစ္ သတ္မွတ္က်င္းပသကဲ့သို႔ ေခတ္ေဟာင္း ေခတ္သစ္ ႏုိင္ငံေရး အက်ဥ္းသားမ်ားအားလုံးႏွင့္ သက္ဆုိင္သည့္ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္းမ်ားေန႔ကို သင့္ေလ်ာ္သည့္ ေန႔တစ္ေန႔ သတ္မွတ္က်င္းပသင့္ေၾကာင္း အဆုိျပဳ တင္ျပခဲ့သည္ဟု သိရွိရသည္။
အဆုိပါအခမ္းအနားတြင္ အသက္အရြယ္ႀကီးရင့္ေနၿပီျဖစ္ေသာ အလုပ္သ မားႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္းႀကီးမ်ားႏွင့္ အျခား ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသား ေဟာင္းႀကီးမ်ားအား ေထာက္ပံ့ေငြမ်ားေပးအပ္ၾကသည့္အျပင္ လက္ရွိ အက်ဥ္းေထာင္မ်ားတြင္ ႏိုင္ငံေရးအမႈျဖင့္ ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းခံေနရသည့္ ၇၄-၇၅-၇၆ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းေဟာင္း (၅) ဦး၏ မိသားစုမ်ားအတြက္လည္း ေထာက္ပံ့ေငြမ်ားေပးအပ္ခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။
ျပည္တြင္းသတင္း

No comments:

Post a Comment