8.31.2009

ထုတ္ျပန္ ေၾကျငာခ်က္မ်ား

Statement 1 09 Wfslb Eng
Wfslb ၏ အလုပ္သမားထုႏွင့္ လယ္သမားထုသို႔ ပန္ၾကားခ်က္
FDB Statement on MNDAA Affair
SYCB Statement on SPDC Attack on Kokand Peoples

No comments:

Post a Comment