8.31.2009

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အယူခံကို လာမည့္ ၾကာသာပေတးေန႔တြင္တင္မည္

ၿပီးခဲ့ေသာ ၾသဂုတ္လ ၁၁ ရက္ေန႔က ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အေပၚ ေထာင္ဒဏ္၃ႏွစ္ ခ်မွတ္ခဲ့ေသာ ျပစ္မႈကို လာမည့္ ၾကာသာပေတးေန႔တြင္ တရားရံုးခ်ဳပ္သို႔ အယူခံလႊာ တင္သြင္းသြား ႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ေရွ႕ေနႏွင့္ NLD ၏ ေျပာေရးဆိုခြင့္ ရွိသူ ဦးဥာဏ္ဝင္းက ေျပာဆိုပါသည္။

ဦးဥာဏ္ဝင္းက ဆက္လက္၍ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ယခုအခါ သူမ၏ ေနအိမ္ကို ပိုမို စိတ္ခ် လံုၿခံဳမႈ ရွိေစရန္ ျပင္ဆင္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ေနသည္ဟု ေျပာျပသြားခဲ့ပါသည္။ ယခင္ကဲ့သို႔ ျပင္ပလူမ်ား သူမအိမ္ထဲသို႔ တရားမဝင္ ဝင္ေရာက္လာျခင္းကို ကာကြယ္ရန္ျဖစ္သည္ ဟုလည္းေျပာပါသည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က သူမအခန္းေရွ႕က လသာေဆာင္သည္ သူမအခန္းႏွင့္ တဆက္တည္း ျဖစ္ေနသျဖင့္ ပိုမိုစိတ္ခ် လံုၿခံဳမႈ ရွိေစေရးအတြက္ ျပဳျပင္ရန္ ဗိသုကာ ပညာရွင္ႏွင့္ တိုင္ပင္ေဆာင္ရြက္လွ်က္ ရွိသည္ ဟု ဦးဥာဏ္ဝင္းက ေျပာျပခဲ့ပါသည္။

ျပည္တြင္းသတင္းေထာက္တဦး(ေရႊဝါေရာင္ သတင္းလႊာ)

No comments:

Post a Comment