1.15.2010

ထိုင္းပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန (MOE) ၏ TAK နယ္ေျမႏွစ္ ဥကၠဌက ေရႊ႕ေျပာင္းေဒသ ဆရာ ဆရာမ်ား အတြက္ အသိအမွတ္ျပဳ လက္မွတ္မ်ား ဆက္လက္ထုတ္ေပးမည္ဟုေျပာ

Photobucket
Photobucket
ထိုင္းႏိုင္ငံ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန TAK နယ္ေျမ အမွတ္၂၏ တာဝန္ခံက မဲေဆာက္နယ္ေျမ အတြင္းရွိ Migrant ေက်ာင္းမ်ားမွ ဆရာဆရာမမ်ားႏွင့္ CDC ေက်ာင္းတြင္ ျပဳလုပ္ေသာ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ အႀကိဳ ေတြ႔ဆံု ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ဆရာဆရာမမ်ားအတြက္ ၿပီးခဲ့ေသာ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္က ထုတ္ေပးခ့ဲေသာ အသိအမွတ္ျပဳ ကဒ္မ်ားကို လာမည့္ ေဖေဖၚဝါရီလ ၁၄ ရက္ ဗယ္လင္တိုင္းေဒး မတိုင္ခင္ အတည္ျပဳထုတ္ေပး သြားမည္ဟု ေျပာျပသြားခဲ့ပါသည္။
ထိုေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးပြဲကို MOE ၏ ေမတၱာ ရပ္ခံခ်က္အရ CDC ေက်ာင္းတြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ျပီး မဲေဆာက္ေဒသရွိ Migrant ေက်ာင္း အသီးသီးမွ ဆရာ ဆရာမေပါင္း ၃၀၀ ခန္႔ တက္ေရာက္ခဲ့ပါသည္။

No comments:

Post a Comment