2.07.2010

ပညာပါရမီ ကူညီမႈ အသင္း၏ ႏႈိးေဆာ္စာ

ပညာပါရမီ ႏႈိုးေဆာ္လႊာ

ပါရမီရွင္ သူေတာ္စင္အေပါင္းတို႔ခင္ဗ်ား-

ပညာပါရမီ ပညာေရးကူညီမႈအသင္း-မွ စစ္ကိုင္းတိုင္း ခင္ဦးျမိဳ႔နယ္ လက္ပန္လွရြာ ပုဗၺာရံု ဘုန္းေတာ္ႀကီး ေက်ာင္း၌ ၅-၆-၇-၈ တန္း ေက်ာင္းသား/ ေက်ာင္းသူမ်ားကို အခမဲ့ ပညာဒါန ျပဳလုပ္ေနျပီ ျဖစ္ပါ၍ မိမိတို႔ တတ္စြမ္းသမွ် ပညာပါရမီ ပညာဒါန ျပဳလုပ္ႏိုင္ေၾကာင္း သတင္းေကာင္း ပါးအပ္ပါသည္။

ေဘးရန္ေၾကာင့္ၾက ဆင္းရဲကင္း၍
ကိုယ္စိတ္ႏွစ္ျဖာ က်န္းမာ ခ်မ္းသာၾကပါေစ။

ေမတၱာျဖင့္
အရွင္ဓမၼသာမိ

ပညာပါရမီ ပညာေရး ကူညီမႈအသင္း အတြက္ ကူညီ ပါရမီျပဳႏိုင္ေသာ ေနရာမ်ား

၁။ အရွင္ဓမၼသာမိ။
Ashin Dhamma Sami
1708 Powder Mill Rd,
Silver Spring, MD 20903.
( U.S.A )
Phone: 240-277-6661.
Email: ashindhammasami@ yahoo.com ashin.dhammasami@ gmail.com

Check ႏွင့္ဆိုလွ်င္ Pay to the Order ေနရာတြင္ Ashin Dhamma Sami ဟု၄င္း၊
Note ေနရာတြင္ ပညာပါရမီ-ဟု၄င္း ေရး၍ ပါ၀င္ကူညီ ပါရမီျပဳႏိုင္ပါသည္။
( မိမိ ျပဳလိုေသာ ပညာပါရမီ အေၾကာင္းအရာကို တပါတည္း ေရးေပးရန္ )

၂။ ဦးေသာဘနာစာရ
U Sobhanacara,
Room No-71, K.B.P Boy's Hostel, kalina campus, Santacruz(E) ,
University of Mumbai, Mumbai-400098, India.
Phone: 0091-9930018411.
Email: usobhanacara@ gmail.com

၃။ ဦးဓမၼဒိႏၷ
ပုဗၺာရံုေက်ာင္း၊ လက္ပံလွရြာ၊ ခင္ဦးျမိဳ႔နယ္ ၊ စစ္ကိုင္းတိုင္း ။
၄။ ဦးထြန္းၿငိမ္း+ေဒၚတင္ေမ
ေ႐ႊကိႏၷရီ သကၤန္းပရိကၡရာဆိုင္- ေစ်းထိပ္-အျပင္တိုက္တန္း
ေ႐ႊဘိုၿမိဳ႕။
ဖုန္း-၀၇၅-၂၁၇၅၂

၅။ ဦးေသာင္းညြန္႔+ေဒၚသဥၨာေဌး
အမွတ္ ၇ ၊ ျမေဇယ်ာလမ္း
လွည္းတန္း၊ ကမာရြတ္ ရန္ကုန္။
ဖုန္း-၀၁-၅၂၅၂၉၄


( ပညာပါရမီ ပညာေရး ကူညီမႈအသင္း( ၂၀၀၉-၂၀၁၀ စာသင္ႏွစ္ )
ေက်ာင္းသား / ေက်ာင္းသူ စာရင္း

၁။ ၅-တန္း။ ေက်ာင္းသား-၂၀။ ေက်ာင္းသူ-၁၄။ ေပါင္း-၃၄။
၂။ ၆-တန္း။ ေက်ာင္းသား-၁၁။ ေက်ာင္းသူ-၁၀။ ေပါင္း၂၁။
၃။ ၇-တန္း။ ေက်ာင္းသား-၉။ ေက်ာင္းသူ-၈။ ေပါင္း-၁၇။
၄။ ၈-တန္း။ ေက်ာင္းသား-၉။ ေက်ာင္းသူ-၁၁။ ေပါင္း-၂၀။

ေက်ာင္းသား-၄၉။ ေက်ာင္းသူ-၄၃။ စုစုေပါင္း-၉၂ ။

( ပညာပါရမီ ပညာေရး ကူညီမႈအသင္းတြင္ ျပဳလုပ္ႏိုင္ေသာ ပါရမီမ်ား )
၁။ ပညာပါရမီ ထာ၀ရပေဒသာပင္ တစ္ပင္
ျမန္မာက်ပ္ - ၁၀၀၀၀
US $ ေဒၚလာ - 10.
အိႏၵိယ ရူပီး - ၅၀၀
၂။ ပညာေရး သင္ေထာက္ကူ ပစၥည္းမ်ား
ကြန္ျပဴတာ စသည္၊ (သို႔) တန္ဘိုးေငြ ၊
၃။ ေက်ာင္းသား/သူ မ်ား၏ ျပ႒ာန္းစာအုပ္ တစ္စံု
( ၅-တန္း ) ၂၀၀၀-က်ပ္။ US 2.00(ပ်မ္းမွ်ႏႈန္း)
( ၆-တန္း ) ။
( ၇-တန္း ) ။
( ၈-တန္း ) ။
၄။ ဗလာစာအုပ္, ေဘာလ္ပင္, ခဲတံ, ေပတံ, ခဲဖ်က္ စသည္ ပစၥည္း ( သို႔ ) ၀တၳဳေငြ ၊
၅။ ဆရာ တစ္ေယာက္ အတြက္ ပညာပါရမီ ေထာက္ပံ့( ေက်ာင္းအုပ္ )
( ၁-လ-၄၀၀၀၀-က်ပ္။ $ 40.
( ၁-ေယာက္, ၁-လ, ၄၀၀၀၀-က်ပ္၊ $ 40. )( ၁၀-လ ၄-သိန္း။ $ 400. )

၆။ ဆရာမ တစ္ေယာက္ အတြက္ ပညာပါရမီ ေထာက္ပံ့
( ၁-လ-၃၀၀၀၀-က်ပ္။ $ 30.
( ၄-ေယာက္, ၁-လ, ၁၂၀၀၀၀-က်ပ္၊ $ 120. )( ၁၀-လ ၁၂-သိန္း။ $ 1200.)

၇။ အေထြေထြ ပညာပါရမီ
၈။ ပညာရည္ခၽြန္ဆု ပညာပါရမီ
၅-၆-၇-၈-တစ္တန္းလွ်င္ ပ,ဒု,တ ၃-ေယာက္ ေရြးခ်ယ္၍ အထူးဆု ခ်ီးျမႇင့္မည္ျဖစ္ျပီး ။
က်န္ ေက်ာင္းသား/သူ မ်ားအားလည္း ပစၥည္း ၀တၳဳေငြေၾကး အေျခအေနအရ သင့္ေတာ္သလို ဆုခ်ီးျမႇင့္ သြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။
ပစၥည္း ( သို႔ ) ၀တၳဳေငြ လွဴဒါန္းႏိုင္ပါသည္။
(ကၽြန္ေတာ္တို႔ တတ္စြမ္းေသာ သတင္း မီဒီယာ ဆိုင္ရာ ထပ္ဆင့္ ျဖန္႔ခ်ီေပးျခင္းျဖင့္ ကူညီ ပါရမီ ျဖည့္လိုက္ပါ သည္။)

Saffron News Letter Groups

No comments:

Post a Comment