2.12.2010

၆၃ႏွစ္ေျမာက္ ျပည္ေထာင္စုေန႔ အခမ္းအနားကို NLD ဌာနခ်ဳပ္တြင္ က်င္းပခဲ့

အခမ္းအနား က်င္းပစဥ္ မွတ္တမ္း ဓါတ္ပံုမ်ား
Photobucket
Photobucket
Photobucket
၆၃ႏွစ္ေျမာက္ ျပည္ေထာင္စုေန႔တြင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ေသာ NLD ၏ ထုတ္ျပန္ေၾကျငာခ်က္
Photobucket
Photobucket
Photobucket
NLD ဌာနခ်ဳပ္တြင္ က်င္းပေသာ ၆၃ ႏွစ္ေျမာက္ ျပည္ေထာင္စုေန႔ တြင္ ေျပာၾကားေသာ သဘာပတိ မိန္႔ခြန္း
Photobucket
Photobucket
တရားမွ်တေသာ ေရြးေကာက္ပြဲကို က်င္းပမည္ဟု ဆိုေသာ္လည္း ေရရာေသာ အာမခံခ်က္မ်ား ဘာမွ မပါသည့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးသန္းေရြ၏ ျပည္ေထာင္စုေန႔ သဝဏ္လႊာ
Photobucket
Photobucket

ျပည္တြင္းသတင္းေထာက္ (ေရႊဝါေရာင္ သတင္းလႊာ)

No comments:

Post a Comment