2.04.2010

ဦးဝင္းတင္ႏွင့္ ဖဒိုေဒးဗစ္သကေပၚ စကားေျပာျခင္း(RFA ၏မနက္ခင္းေရဒီယို အစီအစဥ္မွ)

Discussion on NDF Presd n U Win Tin

No comments:

Post a Comment