4.11.2010

သႀကၤန္သီခ်င္း လက္ေဆာင္

အာဏာရွင္ ဘံုသရဲ

စက္တင္ဘာ သံဃာ

ေယာယုဝ

အိမ္မက္ေစတမန္

MONYWA http://minnaingthu-monywa.blogspot.com/ မွ ကူးယူေဖၚျပပါသည္။

No comments:

Post a Comment