11.17.2010

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ AIDS ေဝဒနာရွင္မ်ားအား ေတြ႕ဆံုအားေပး

Photobucket
Photobucket
Photobucket
ရန္ကုန္ ႏိုဝင္ဘာ ၁၇။
ေတာင္ဒဂံု ၿမိဳ႔နယ္ရွိ HIV ႏွင့္ Aids လူနာမ်ားကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရး ေဂဟာတစ္ခုသို႔ သြားေရာက္ အားေပးခဲ့ၿပီးေနာက္ စုစည္းလာေသာ ရာႏွင့္ခ်ီေသာ ျပည္သူလူထုမ်ားကို ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က မိန္႔ခြန္းေျပာခဲ့ပါသည္။
ထိုသို႔ေျပာခဲ့ရာတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က လူသားတိုင္းတြင္ လူသားဆိုင္ရာ အခြင့္အေရးမ်ားရွိသျဖင့္ မည္သူမဆို လူသားဆိုင္ရာ အခြင့္ေရးမ်ားရရွိရမည္ကို UNံ Human rights center က တာဝန္ခံထားၿပီး ျဖစ္သည္ဟု ေျပာဆိုခဲ့သလို၊ သူမအေနႏွင့္လည္း ထိုေဝဒနာသည္မ်ား၏ ဘဝေနထိုင္မႈ ျမင့္မား လာေစေရးအတြက္ ကူညီေဆာင္ရြက္သြားမည္ဟု လာေရာက္နားေထာင္ေသာ ျပည္သူလူထုမ်ားေရွ႕တြင္ ဂတိျပဳ ေျပာဆိုခဲ့ပါသည္။
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ AIDS လူနာမ်ား ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ေရး ေဂဟာသို႔ ယေန႔ ေန႔လည္ ၂နာရီက ေရာက္ရွိခဲ့ၿပီး ေဝဒနာသည္မ်ားကို အနီေရာင္ ႏွင္းဆီပန္းမ်ား လက္ေဆာင္ေပးခဲ့ၿပီး တစ္ဦးခ်င္းစီကို ရင္းႏွီးစြာ ႏႈတ္ဆက္ အားေပးခဲ့ပါသည္။ ထို႔အျပင္ လူနာမ်ားကို သူမတို႔ပါတီအေနျဖင့္ တတ္စြမ္းသမွ် ကူညီ သြားမည္ဟု ဂတိျပဳေျပာဆိုခဲ့ပါသည္။
ထူးဆန္းသည္မွာ နအဖ၏ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ေစာင့္ၾကည့္သတင္းယူရန္ တာဝန္ရွ္ိသူမ်ားမွာ ယခုတစ္ႀကိမ္တြင္မူ အနီးအနားသို႔ ကပ္လာျခင္း မရွိပဲ အေဝးမွပင္ ေစာင့္ၾကည့္ေနခဲ့ၾကသည္ဟု သိရပါသည္။
ျပည္တြင္းတင္းေထာက္ (ေရႊဝါေရာင္ သတင္းလႊာ) 

No comments:

Post a Comment