6.04.2009

မိုင္ ၉၀၀ ခရီး၏ ၇ ရက္ေျမာက္ေန႔ 7th day of 900 miles for Long March


Kalida မွ Ottawa သို႔
ဇြန္လ ၂ ရက္။ ၂ဝဝ၉ (၇ ရက္ေျမာက္ခရီး)
တေနကုန္ ျမဴဆိုင္းေနသည္၊ ေလေအးမ်ားတိုက္ေန၏၊ မနက္ပိုင္းမွာပင္ kalida ၿမိဳ႔ငယ္ေလးကို ျဖတ္ေက်ာ္ခဲ့ သည္၊၊

ကၽြႏု္ပ္တို႔ အမ်ားစုမွာ ေျခေထာက္အနည္းငယ္နာေနသည္မွလြဲ၍ လမ္းေလွ်က္ရသည္မွာ အဆင္ေျပေလ၏၊ ရဲေဘာ္ေက်ာ္ရွိန္တေယာက္ ေျခသလုံးၾကြက္တက္သျဖင့္ ၂ မိနစ္ခန္႔နားၿပီး ဒဏ္ေၾကေဆးလိမ္းကာ ဆက္ေလွ်ာက္ႏိုင္ခဲ့သည္၊

မနက္စာႏွင့္ညေနစာကေတာ့ ယေန႔အထိ ေရာစားေနရဆဲပါ၊ ညေန ၃ နာရီတြင္ Ottawa နယ္နိမိတ္ထဲသို႔ေရာက္ၾကသည္၊ ကၽြႏု္ပ္တို႔ခ်ီတက္ေနသည္ကို Ottawa ၿမဳိ႔ ကႀကိဳသိေနသည္၊ နယ္နိမိတ္အစတြင္ Ottawa, Ohio, The Putnam County Sentinal
(အရံသင့္ေစာင္းဆိုင္းေနေသာ သတင္းေထာက္ အမ်ိဳးသမီး)
သတင္းစာမွ အမ်ဳိးသမီး သတင္း ေထာက္ Jaime Yant ေရာက္လာၿပီး မိတ္ဆက္လာသည္၊ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ဦးတည္ခ်က္။ ရည္ရြယ္ခ်က္တို႔အျပင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အေၾကာင္းကိုပါ ေမးျမန္းသည္၊ Jaime Yant က ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို သိေနၿပီးသူျဖစ္၏၊ ဘန္ကီမြန္းထံေပးပို႔မည့္စာကိုဖတ္ၾကည့္ၿပီး ေထာက္ခံလက္မွတ္ ေရးထိုးသြားသည္၊၊

(စိတ္၀င္တစားႏွင့္ ျမန္မာျပည္အေၾကာင္း လာေရာက္ေမးၾကရင္း လက္မွတ္ထိုးေပးသြားၾကေသာ ေက်ာင္းသူေလးမ်ား)
ညေန ၃ နာရီခဲြတြင္ Ottawa ၿမဳိ ႔ကို စတင္ျမင္ရ၏၊ Ottawa ၿမဳိ ႔ရွိေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားအေျမာက္အမ်ား အားေပးၾကသည္၊ အိမ္တအိမ္မွ အလယ္တန္းေက်ာင္းသူတစုေျပးထြက္လာၿပီး ေသာက္ေရအလိုရွိပါသလားဟု ေမးျမန္းကာ ေသာက္ေရဗူးမ်ား လက္ေဆာင္ေပးသည္၊ စိတ္ဝင္တစားေမးျမန္းသည္၊ ၄င္းတို႔ကိုယ္တိုင္တက္ၾကြ ေန၏၊ ၿမဳိ ႔ေနလူတခ်ဳိ႔က ကားျဖင့္လိုက္ၾကည့္ၾကသည္၊

(လာေရာက္ လက္မွတ္ထိုး ေပးေနၾကေသာ တကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသား ႏွစ္ဦး)

ၿမဳိ ႔တြင္းတေနရာတြင္ တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသား ၂ ဦး ကားျဖင့္လိုက္လာၿပီး စိတ္ဝင္တစားေမးျမန္းကာ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ထံ တင္ျပမည့္စာကို လက္မွတ္ေရးထိုးၾကေလ၏၊ ကၽြႏု္ပ္တို႔ႏွင့္အမွတ္တရ ဓာတ္ပုံတြဲရိုက္သူမ်ားလည္းရွိၾကသည္၊ ၿမဳိ ႔တြင္းျဖတ္ေလွ်ာက္ခ်ီတက္ေနၾကစဥ္ Hi ဟုႏႈတ္ဆက္ၾကသူ အေျမာက္အမ်ားႀကဳံရေလ၏၊ အလယ္တန္း ေက်ာင္းသားအရြယ္ လူငယ္အေျမာက္အမ်ား ေျပးလိုက္ၾကည့္ၾကသည္၊


ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ပင္ပန္းေနၾကၿပီျဖစ္၍ Ottawa ၿမဳိ ႔ တေနရာတြင္ ဒီကေန႔ အနားယူလိုက္ၾကေလ ေတာ့၏၊

သတင္းဓာတ္ပုံႏွင့္တင္ျပသူ၊ ၊ ရဲေဘာ္ေက်ာ္ထြန္း

No comments:

Post a Comment