6.04.2009

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ လြတ္ေျမာက္ေရး ဆုေတာင္းပြဲတြင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ေသာ JAC ၏ ေမတၱာရပ္ခံတိုက္တြန္းႏိႈးေဆာင္ခ်က္

Joint Action Committee
3 June 2009

The last step of the SPDC’s road map to democracy is to hold a new election in 2010. The Burmese democracy leader, Daw Aung San Suu Kyi, is the only person, from the point of view from SPDC, who can alter the course of these bogus elections. To prevent this, even before the antics of John Yattaw, they had built a new cell for her in Insein Prison. The show trial is nothing more than an attempt at legitimizing the forcible sidelining of her in the forthcoming elections.
Burmese activists and ex-political prisoners, in exile in Thailand, have formed the Joint Action Committee (JAC), to coordinate local protests about the trial and the behavior of the Junta. This group, made up of a number of Burmese organizations, has already led two demonstrations, one underneath the Friendship Bridge linking Thailand with Burma and another outside the UNHCR office.
The JAC believes that the only a coordinated response to the trial and strong action by groups of organizations will be effective against the State Peace and Development Council (SPDC). Waiting for the result of an unjust trial is not an option.
Through working together and continuing to raise this issue in every forum ASEAN, the International Criminal Court and the UN Security Council (UNSC) can be persuaded to take action. Moreover, the veto powers of China and Russia in the Security Council need to be overcome and this will only come through continued pressure.
The JAC thanks the local and international groups who are working for democracy and human rights in Burma and requests that they continue to join and give support for us against this injustice by worldwide peaceful protests. The JAC will continue to highlight the issue in every way that it can.
Daw Aung San Suu Kyi has suffered and sacrificed a substantial part of her life for the Burmese people and the JAC believes that she in turn should be supported through action as she faces an unjust trial.

For more information
Please contact ;
Aung Khine (0800293350)
Htet Aung (08752470354)
Behalf of Leading Group
Joint Action Committee (Mae Sot)ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ လြတ္ေျမာက္ေရး
လႈပ္ရွားမႈအတြက္ ေမတၱာရပ္ခံတိုက္တြန္းခ်က္

ႏိုဘယ္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆုရွင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို တရားစြဲဆို ေထာင္ခ်ရန္ ႀကိဳးပမ္းေနေသာ လုပ္ရပ္သည္ စစ္အုပ္စု၏ အလံုးစံု စစ္ကၽြန္ျပဳေရး ROAD MAP ခုႏွစ္ခ်က္မွ အဆင့္တဆင့္ျဖစ္သည့္ ၂၀၁၀ အတုအေယာင္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ သူတို႔အလိုက် ျခယ္လွယ္ႏိုင္ေစေရးအတြက္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ဒီမိုကေရစီ ေခါင္းေဆာင္ကို ေထာင္သြင္းအက်ဥ္းခ် ခ်ဳပ္ကိုင္ထားရန္ ႀကိဳးပမ္းေနေသာ လုပ္ရပ္တခုသာျဖစ္သည္။ ဝီလွ်ံယက္ေတာ ကိစၥ မေပၚေပါက္မီ အခ်ိန္ အေတာ္ၾကာ ကတည္းက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ထားရွိရန္ အေဆာက္အဦးတခုကို အင္းစိန္ေထာင္ထဲတြင္ ႀကိဳတင္ တည္ေဆာက္ထားခဲ့ျခင္းကို ၾကည့္လွ်င္ ထင္ရွားစြာ သိႏိုင္ပါသည္။
ထိုမတရားလုပ္ရပ္၏ အေျဖသည္မည္သို႔ပင္ ျဖစ္ေစကာမူု ျပည္တြင္းျပည္ပရွိ ဒီမိုကေရစီ အင္အားစုမ်ား၏ စုစည္းညီညြတ္ေသာ လႈပ္ရွားမႈမ်ားျဖင့္ ထိေရာက္စြာ တံု႔ျပန္ျခင္းသည္သာ အမွန္ကန္ဆံုးလုပ္ရပ္ ျဖစ္သည္ဟု ကၽြႏု္ပ္တို႔ JAC မွ အေလးအနက္ ယံုၾကည္ပါသည္။
ႏိုင္ငံတကာ ဥပေဒ အသိုင္းအဝိုင္းမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္၍ စစ္အာဏာရွင္မ်ားကို ႏိုင္ငံတကာ ခံုရုံးတင္ တရားစြဲဆိုရန္ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကို ပိုမိုခြန္အားစိုက္ အေကာင္အထည္ေဖၚျခင္းမ်ိဳး၊ ကုလသမဂၢ လံုၿခံဳေရးေကာင္စီမွ အေရးယူေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည့္ အေျခအေနႏွင့္ နည္းလမ္းမ်ားကို ႏိုင္ငံတကာအသိုင္းအဝိုင္းမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ အေျဖရွာႏိုင္ရန္ ဖိတ္ေခၚမႈ၊ စည္းရံုးလႈပ္ရွားမႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ိဳးမ်ားသာမက ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ဆႏၵျပမႈ၏ အဆင့္ဆင့္တြင္ မိမိတို႔ အတိုက္အခံ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားသာမက ႏိုင္ငံအသီးသီးမွ စာနာစိတ္ပါ ဝင္စားသူမ်ား ပါဝင္လာႏိုင္ရန္ စည္းရုံးေဆာင္ရြက္ၾကျခင္းမ်ိဳး၊ ဘာသာအသီးသီးအလိုက္ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ဝတ္ျပဳဆုေတာင္း ၾကရန္ ႏိႈးေဆာ္ေဆာင္ရြက္ၾကျခင္းမ်ားအျပင္ အတိုက္အခံအဖြဲ႔မ်ား စုစည္း၍ အင္အားႀကီးမားေသာ လႈပ္ရွား ေဆာင္ရြက္ တိုက္ပြဲဝင္မႈမ်ားမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလာေစရန္ စုစည္းေဆာင္ရြက္ၾကျခင္းမ်ိဳး၊ တရုတ္အစိုးရႏွင့္ ရုရွားအစိုးရ တို႔ကို ျမန္မာျပည္သူမ်ား အေပၚ စာနာနားလည္၍ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္လာၾကေစရန္ ဝိုင္းဝန္း ေမတၱာရပ္ခံ ေတာင္းဆိုၾကျခင္းမ်ိဳး၊ ႏိုင္ငံတကာ အသိုင္းအဝိုင္း အသီးသီးကို စစ္အုပ္စုအား ေဝဖန္ ရံႈခ် ေနသည္ ထက္ အေရးယူ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားျပဳလုပ္ၾကျခင္းသည္သာ ေျပာင္းလဲမႈကို ျဖစ္ေစႏိုင္မည္ကို ရွင္းလင္း တင္ျပၾက ျခင္းမ်ိဳး စသည္တို႔ကို တကမာၻလံုး အတိုင္းအတာျဖင့္ ထိေရာက္ေသာ လႈပ္ရွားမႈမ်ားပိုမို၍ အရွိန္ျမွင္႔ လုပ္ေဆာင္ၾကရန္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ JAC မွ တိုက္တြန္းလိုပါသည္။
ျပည္တြင္းလူထုတိုက္ပြဲသည္ စစ္အုပ္စု၏ လက္ရွိ တရားမဲ့ ေဆာင္ရြက္ေနမႈမ်ားကို ေျပာင္းလဲရန္ႏွင့္ ဒီမိုကေရစီ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲေရးအတြက္ လိုအပ္ခ်က္ တခုျဖစ္သည္ဟု ယံုၾကည္ၾကပါလွ်င္ မိမိတို႔ကိုယ္တိုင္ လူထုေရွ႕မွ စံျပနမူနာအျဖစ္ ဦးေဆာင္ဦးရြက္ျပဳ တိုက္ပြဲဝင္ျပၾကျခင္းသည္သာ မွန္ကန္ေသာ၊ လက္ေတြ႕က်ေသာ ဦးေဆာင္ လွံဳ႕ေဆာ္စည္းရံုးမႈ ျဖစ္ပါေၾကာင္း ေလးစားစြာျဖင့္ ေမတၱာရပ္ခံ အႀကံျပဳတင္ျပ အပ္ပါသည္။

No comments:

Post a Comment