9.10.2009

သူတို႔အေတြး သူတို႔အျမင္ (နအဖ ဘာေတြ လုပ္ေနၾကလဲဆိုတဲ့ ကိုသားေဆြရဲ႕ သံုးသပ္ခ်က္ အေတြးအျမင္ေဆာင္းပါး)

Thar Swe

No comments:

Post a Comment