8.22.2010

ရခိုင္တိုင္းရင္းသားမ်ား တိုးတက္ေရးပါတီက ျပည္နယ္ ေကာ္မရွင္သို႔ ကန္႔ကြက္စာေပးပို႔

၂၂၊ၾသဂုတ္ ၊၂၀၁၀
မိမိတို႔ပါတီဝင္မ်ားကို ေခၚယူေမးျမန္း ေႏွာက္ယွက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ေနသျဖင့္ တာဆီးေပးပါရန္ အတြက္ ရခိုင္အမ်ဳိးသားမ်ား တိုးတက္ေရးပါတီက ျပည္နယ္ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္သို႔ ကန္႔ကြက္စာတေစာင္ကို ေပးပို႔ခဲ့ေၾကာင္းသိရပါသည္။
ေပးပို႔ခဲ့သည့္ ကန္ကြက္စာကို ဓါတ္ပံုျဖင့္ေဖၚျပထားပါသည္။

Photobucket
Photobucket

No comments:

Post a Comment