8.22.2010

ဦးသုေဝ ေခါင္းေဆာင္ေသာ ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီက ပထမဆံုး သတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲ ျပဳလုပ္


ရန္ကုန္ ၊ ၾသဂုတ္ ၂၂ ၊ ၂၀၁၀။
ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီက သူတို႔၏ ေရြးေကာက္ပြဲ အေပၚတြင္ ထားရွိေသာ သေဘာထားႏွင့္ ပါတ္သက္ၿပီး သတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲတစ္ခုကို ယေန႔ နံနက္ပိုင္းက ရန္ကုန္ရွိ ပါတီ ဌာနခ်ဳပ္ တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္ဟု သတင္းရ ရွိပါသည္။
ယေန႔ျပဳလုပ္ေသာ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီက ၂၀၀၈ အေျခခံ ဥပေဒအရ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ျပည္သူလူထုက ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္သည့္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ ၇၅ ရာခိုင္ႏႈန္းသာ ပါဝင္ခြင့္ ရၿပီး စစ္တပ္မွ အလိုအေလွ်ာက္ ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္းကို ရရွိမည္ ျဖစ္သျဖင့္ တစိတ္တပိုင္း ဒီမိုကေရစီ စနစ္ဟု ဆိုရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခဲ့ပါသည္။
ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ ေပၚလစီမ်ားက တစိတ္တပိုင္း ဒီမိုကေရစီ စနစ္ကိုသာ ေဖၚညႊန္းေသာ္လည္း ဒီမိုကရက္တစ္ ပါတီအေနႏွင့္ ဆက္လက္ ဝင္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္သြားမည္ဟု လည္း ဆိုပါသည္။
သူတို႔၏ သေဘာထားမ်ားကို ေၾကျငာၿပီးေနာက္တြင္ ပါတီ ဥကၠဌ ဦးသုေဝက သူတို႔ပါတီ အေနျဖင့္ ကိုယ္စားလွယ္ ၁၀၀ ခန္႔ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ရန္ တင္သြင္းသြားမည္ဟု ဆိုပါသည္။
ေရြးေကာက္ပြဲ ဥပေဒအရ  မ်ားျပားလွေသာ ပါတီ မွတ္ပံုတင္ေၾကးႏွင့္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား အတြက္ တင္သြင္းရမည့္ ေငြေၾကးမ်ားႏွင့္ ပါတ္သက္ၿပီး ေထာက္ျပ ေျပာဆိုခဲ့သလို ရံပံုေငြကိစၥႏွင့္ ျပည္သူ လူထုမ်ားကို ေၾကာက္ရြံ႕ေအာင္ ၿခိမ္းေျခာက္ေနသည့္ ကိစၥသည္ ေရြးေကာက္ပြဲဝင္မည့္ ပါတီမ်ားအတြက္ အႀကီးဆံုး စိန္ေခၚမႈ ျဖစ္ပါသည္ဟုလည္း ေျပာျပသြားပါသည္။
သူတို႔ပါတီမွ ဝင္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္မည့္ ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးျခင္းစီ အတြက္ တင္သြင္းရမည့္ ေငြ ငါးသိန္းကို မိမိတို႔ဘာသာ က်ခံရန္ ေျပာဆိုထားသည္ဟု ဦးသုေဝက ဆက္လက္ေျပာျပခဲ့ပါသည္။
သတင္းေထာက္မ်ား၏ ေမးျမန္းခ်က္ကို ေျဖၾကားခဲ့ရာတြင္ သူတို႔ပါတီ အေနႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ တဝွမ္းတြင္ ေနရာ ႏွစ္ဆယ္ခန္႔တြင္ ရံုးခြဲမ်ား ဖြင့္လွစ္သြားမည္ဟု ဆိုပါသည္။
စစ္အုပ္စုမွ ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံ ေပးထားေသာ ႀကံ႕ဖြံ႕ပါတီကမူ မေန႔က ေနျပည္ေတာ္ရွိ ပါတီ ဌာနခ်ဳပ္ အပါအဝင္ ႏိုင္ငံတဝွမ္းလံုးတြင္ ပါတီရံုးမ်ား ဖြင့္လွစ္ခဲ့ပါသည္။
လက္ရွိ စစ္တပ္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ သိန္းစိန္ကမူ မေန႔က်င္းပေသာ ေနျပည္ေတာ္ရွိ ပါတီဌာနခ်ဳပ္ဖြင့္ပြဲကို ကိုယ္တိုင္ ဖြင့္လွစ္ေပးခဲ့ၿပီး ၊ ပါတီဦးေဆာင္သူမ်ားျဖစ္ေသာ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ သိန္းစိန္ အပါအဝင္ စစ္တပ္ ဝန္ႀကီးမ်ား ဒုဝန္ႀကီးမ်ားသည္ ယခုအခါ မိမိတို႔ ရာထူးမ်ားမွ ႏႈတ္ထြက္ ခဲ့ၾကၿပီး ျဖစ္သည္ဟု သိရပါသည္။
ရနကုန္ၿမိဳ႕ရွိ ႀကံဖြံ႕ပါတီရံုးဖြင့္ပြဲကို ရန္ကုန္ ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္ေဟာင္း ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ ေအာင္သိန္းလင္းက ဖဲႀကိဳးျဖတ္ ဖြင့္လွစ္ေပးခဲ့သလို မႏၱေလးၿမိဳ႕ရွိ ပါတီရံုးဖြင့္ပြဲကို မႏၱေလး ၿမိဳ႔ေတာ္ဝန္ေဟာင္း ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ ဖုန္းေဇာ္လြင္ ကိုယ္တိုင္ ဖြင့္လွစ္ေပးခဲ့ပါသည္။
ယခုအခါတြင္ ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္တြင္ ပါတီေပါင္း ၄၇ပါတီ ေရြးေကာက္ပြဲဝင္ရန္ မွတ္ပံုတင္ခဲ့ ေသာ္လည္း ပါတီ ၄၁ ပါတီကို မွတ္ပံုတင္ခြင့္ ျပဳခဲ့ပါသည္။ လက္ရွိသြားေနေသာ အေျခအေနအရ က်န္ပါတီမ်ားသည္ မွတ္ပံုတင္ခြင့္ ရခဲ့လွ်င္ေသာ္မွ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း တင္သြင္းျခင္း မဲဆြယ္ စည္းရံုးျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ အခ်ိန္ႏွင့္ အခြင့္အလမ္းမ်ား အလြန္ နည္းပါးေနေသာ အေျခအေနတြင္ ေရာက္ရွိ ေနပါသည္။

No comments:

Post a Comment