8.12.2010

အင္းစိန္ေထာင္တြင္းတြင္ သီတဂူဆရာေတာ္ တရားေဟာမည္

သီတဂူဆရာေတာ္အရွင္ဥာနိႆရသည္ လာမည္႕ ႀသဂုတ္လ ( ၂၁ ) ၇က္ေန႔ တြင္ အင္းစိန္ အက်ဥ္းေထာင္ အတြင္းရွိ အက်ဥ္းသား ၈၅၅၀ ဦး ႏွင္႔ အင္းစိန္အက်ဥ္းေထာင္ အတြင္းရွိ ၀န္ထမ္း ၆၀၀ နီးပါးခန္႔ကို ဒန္ေပါက္ႏွင္႔ ၾကက္သား ေကၽြးမည္ဟုသိရသည္။

၄င္းဒန္ေပါက္ႏွင္႔ ၾကက္သားအၿပင္ သရက္သီးသနပ္၊ ငါးပိေႀကာ္၊ ပန္းသီး၊ ငွက္ေပ်ာသီး မ်ားကိုပါ ေကၽြးေမြး သြားမည္ဟု သတင္းရရွိပါသည္။

ထို႕အၿပင္ အက်င္းသား ၈၅၅၀ ဦး ၏ လိုအပ္ေသာ ၿမန္မာႏွင္႔ အဂၤလိပ္ေဆး၀ါးမ်ားအၿပင္၊ ဆပ္ၿပာ၊ ေကာ္ဖီမစ္ႏွင့္ တီးမစ္ မ်ားကိုပါ လွဴဒါန္းသြားမည္ဟု သတင္းရ ရွိပါသည္။

အင္းစိန္အက်ဥ္းေထာင္ အတြင္းရွိ အက်ဥ္းသား ၈၅၅၀ ဦး ႏွင္႔ အင္းစိန္အက်ဥ္းေထာင္ အတြင္းရွိ ၀န္ထမ္း ၆၀၀ နီးပါးခန္႔ ကို ဒန္ေပါက္ႏွင္႔ၾကက္သား ေကၽြးၿပီးသည္႔အခါ၊ သီတဂူ ဆရာေတာ္အရွင္ဥာနိႆရ သည္ အင္းစိန္အက်ဥ္းေထာင္ အတြင္းရွိ သတ္မွတ္ထားေသာ ေနရာတြင္ တရားပြဲ က်င္းပၿပီး တရားေဒသနာ ေဟာႀကားမည္ ၿဖစ္ေႀကာင္း သတင္းရရွိသည္။
ျပည္တြင္းသတင္းေထာက္ (ေရႊဝါေရာင္ သတင္းလႊာ)

No comments:

Post a Comment